İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Türk Tarım Orman Sen”Kontrol Hizmetleri İlave Ödeme Düzenlemesi Tam Bir Hayal Kırıklığı”

TÜRK TARIM ORMAN-SEN GENEL MERKEZİ

“KONTROL HİZMETLERİ İLAVE ÖDEME DÜZENLEMESİ HAYAL KIRIKLIĞI !”

KONULU BASIN AÇIKLAMASI

19.03.2020

2017 Yılı Hizmet Kolu Toplu Sözleşmesi’nin 16. Maddesi ve 2019 yılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Tarım ve Ormancılık Hizmet Koluna İlişkin “Mali ve Sosyal Haklar” Başlıklı Bölümün 14.Maddesi ile uygulanmasının aynen devam ettirilmesine karar verilen “Kontrol Hizmetlerinde İlave Ödeme” ücretinin kapsamının belirlenmesi ve uygulama birlikteliğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği bir Yönerge Tarım Ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünce düzenlenerek, 18.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.

Malum-Sen tarafından ballandırılarak anlatılmaya çalışılan, kontrol ve denetim hizmetlerinde görev yapan kamu çalışanlarını beklentiye sokan düzenleme tam bir fiyasko ile sonuçlanmış, böylece Malum-Sen’in sendikal konumu; “Memurun sendikası mı?, İşverenin sendikası mı?” soruları ile beraber tekrar tartışılır hale gelmiştir.

Bahse konu yönerge incelendiğinde, hak ediş başlangıcının 01.01.2018 tarihinden geçerli olması, çapraz denetim yada geçici görev kapsamlarının da hak edişe dahil edilmiş olması, kurum için ve kurum dışı tüm kontrol iş ve işlemlerinin denetim kapsamında sayılması gibi bazı olumlu gelişmeler göze çarpmaktadır.

Ancak geçmiş düzenleme dikkate alındığında, 5996 Sayılı Kanun kapsamında görev yapan Tütün Teknoloji Mühendisleri ile Orman Mühendisi ve Orman Endüstri Mühendislerinin yeni düzenlemede yer almamış olması, mevcut düzenlemenin geçmiş hak sahiplerin hak edişlerini ortadan kaldırdığı şeklinde bir geriye gidiş olarak da göze batmaktadır.

Ancak bahse konu düzenlemenin başladığı 2018 yılı başından itibaren kamu çalışanları arasında çalışma barışını bozan ve 18.01.2018 tarih ve 2798 sayılı yazımız ile Bakanlığa bildirilen olumsuzlukların giderilmesine yönelik bir gelişmenin sağlanamadığı açıkça gözükmektedir.

Hazırlanan yönergenin yayınlanması süreci öncesi Bakanlık düzeyinde yürütmüş olduğumuz çalışmalarda yeniden ortaya koymuş olduğumuz taleplerin, bahse konu yönergede yer almamış olması, sendikamızca; Üyelerimiz ve Gıda Kontrol ve Denetim Hizmetlerinde görev yapan meslektaşlarımız adına üzüntü ile karşılanmıştır.

Oysa ki, Toplu Sözleşme Mutabakat metni ve Hakem Kurulu Kararı kapsamında yer alan bahse konu düzenlemenin kapsam ve içerik olarak eksik bir düzenleme olduğu açıktır. Bu eksikliğin Anayasanın Pozitif Hukuk İlkesi ve Kanunun eşit uygulanması ilkelerine uygun olarak Bakanlık Makamınca yeniden düzenlenebileceği ortadadır. Sendikamızca geçmişten bu güne yapılan düzenleme talepleri de bu kapsamda yapılmıştır.

Kaldı ki, yukarıda da izah etmeye çalışılan eksikliklerin giderilmesine yönelik Sendikamızca, farklı konularda; üyelerimiz üzerinden hukuki süreçler de başlatılmış ve yürütülmektedir.

Yapılan düzenlemenin, aşağıdaki olumsuzlukları giderecek kapsamda olması bizlerin ve ilgili kamu personelinin en büyük beklentisi idi.

Bu anlamda bir an önce yeni bir düzenleme yapılması ve aşağıdaki hususların da düzenlemeye dâhil edilmesi önem arz etmektedir.

1- Denetim Hizmetlerinin sadece 5996 sayılı kanun ile sınırlandırılmaması, Bakanlığın gerek teşkilat kanununda ve diğer ilgili mevzuatlarında yer alan her türlü Kontrol ve Denetim Hizmetlerinin kapsama dahil edilmesi,

2- Toplu Sözleşmede yer alan 5 saatlik ibarenin; Kontrol ve Denetim Hizmetlerinin 7/24 esasına dayandığı gerçeği dikkate alınarak ortadan kaldırılması,

3- 5996 ve diğer ilgili mevzuatta yer alan her türlü Kontrol ve denetim hizmetlerinde yer alan Lisans, Önlisans ve Teknisyen – Laborant sınıfını da kapsayacak şekilde yeninden düzenlenmesi,

4 -Denetim Hizmeti kapsamının Bakanlıkça belirlenmesi, Kontrol ve Denetim hizmeti meblağının ise Hazine-Maliye Bakanlığı ile ortak olarak yıllık belirlenmesi ve konunun mahalli kurum idarecilerinin inisiyatifinden çıkarılması,

Üyelerimize, Hizmet Kolumuz Çalışanlarına ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


Ahmet Demirci

Genel Başkan

Yönetim Kurulu Adına

Print Friendly, PDF & Email

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir