İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Tüm Bel Sen” Salgınla Mücadele Kapsamında Yerel Yönetim Hizmetlerinde Alınması Gereken acil Tedbirler”

Hepimizin bildiği üzere ülkemizde resmi açıklamalara göre bile her geçen gün daha da yaygınlaştığı görülen Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kamusal düzeyde sosyal teması en aza indiren ciddi tedbirler alınması gerekmektedir.

Başta Dünya Sağlık Örgütü ve TTB gibi konu hakkında uzmanlığı olan kurum ve kuruluşların salgını sınırlandırmak için acil yapılması gerekenlere ilişkin çağrılar yapıyor olmasına rağmen maalesef ki hükümetin virüs vakaları ve tedbirler konusunda gerekli şeffaflıkta davranmadığını hem de önlemlere ilişkin kamuoyunu ikna edici bilgilendirmelerle gereken ciddiyet ve hızda hareket etmediğini görüyoruz.

Bununla birlikte 22.03.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile, salgına karşı hükümet tarafından yayınlanan tedbir önlemlerinin bile birçok kamu kurumu tarafından hala etkin bir şekilde uygulanmadığı, çalışanların salgın riski ile karşı karşıya oldukları  görülmektedir. Bu konuda belediyelerimizin halk sağlığı konusunda aldıkları önlemleri taktirle karşılıyoruz.

Her türlü riske rağmen kamu hizmetlerini aksatmadan sunmaya gayret eden belediye emekçileri olarak halkın sağlığının korunması yanında kendi sağlığımızın da korunması elbette alınacak önlemlerin başında gelmektedir.

Sendikamız örgütlü olduğu tüm kurumalara, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen hususlar başta olmak üzere Yerel Yönetim hizmetlerine ilişkin iş yerlerimizde acilen uygulanması gereken tedbirleri belirten resmi yazı göndermiştir.

Aşağıda maddeler halinde belirtilen söz konusu bu tedbir önlemlerinin hayata geçirilmesine yönelik tüm yerel yönetim kurumlarının gerekli duyarlılıkla davranacağına inanıyor, bu zor süreci birlikte, dayanışma ile aşacağımıza olan inancımızla sağlıklı çalışma günleri ve başarılar dileriz.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU

Salgınla Mücadele Kapsamında Yerel Yönetim Hizmetlerinde Alınması Gereken acil Tedbirler:

 • Belediyelerde kamu hizmetlerinin önceliği ve aciliyeti bakımından önem arz eden birimlerin dışında ki tüm hizmet birimlerinde dönüşümlü çalışma sistemine geçilmesi,
 • Kronik hastalığı ve benzer sağlık sorunları olanlar ile 12 yaş ve altında çocuğu bulunan belediye çalışanlarının idari izinli sayılması,
 • Tüm belediye birimlerinin düzenli olarak dezenfekte edilerek çalışanlar ve vatandaşlar için gerekli hijyen koşullarının sağlanması,
 • Emlak ve çevre temizlik vergi tahsilatının başladığı bu günlerde, çalışanların ve mükelleflerin salgından etkilenmemesi, riskli gruplarla temastan uzak tutulması için ödeme takviminin ertelenmesi, yada yapılacak ödemelerin ancak internet ortamında kabul edilebileceğinin  kamuoyuna  duyurulması,
 • Belediyelerin halkla yüz yüze hizmet sunmak zorunda kaldığı birimlerinde aynı anda sınırlı sayıda kişinin binaya girişine izin verilmesi, en az bir metre aralıklı oturak ve bekleme sıraları oluşturulması ve çalışan bankolarının camekan vb. ile çevrelenmesi gibi sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerekli düzenlemelerin yapılması
 • Çalışanların mesaiye geliş gidişlerinin hukuken de sakıncalı olduğu tespit edilmiş parmak izi uygulamaya son verilmesi,
 • İş yerlerimizdeki özellikle öğle yemeklerinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi adına öğle yemek arası saatlerinin uzatılarak yemekhanelerde aynı anda mümkün olan en az sayıda personelin dönüşümlü yemek yemesi,
 • Belediye emekçilerinin işe geliş gidişlerin de toplu taşım araçlarında meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı salgın süresince belirli merkezlerden servis hizmeti sağlayarak salgından korunacak tedbirlerin alınması,
 • İtfaiye ve Zabıta emekçilerinin çalışma ve istirahat saatleri, iş yükü ve etki alanları da dikkate alınarak, salgın süresince yeniden düzenlenmesi; sahada görev yapmalarından kaynaklı hijyen ve beslenme ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanması için tedbirlerin alınması,
 • Emekçilerinin artan gıda ve hijyen masraflarını karşılamak üzere belediyelerce ayrımsız tüm çalışanlara aylık maaşlarına ilaveten bir maaş ikramiye ödemesi yapılması,
 • Yine salgınla mücadele konusunda öne çıkan tedbirlerin başında gelen kişisel hijyen konusunda SUYUN hayati önemde olduğunu bilerek önümüzdeki yaz aylarını da dikkate alan bir yerde SU tüketimi konusunda halkımızın daha dikkatli olunması için uyarılması,
 • Tüm işyerlerinde salgına karşı mücadele sürecinin koordinasyonu ile görevli belediye başkanlığı ile örgütlü kamu sendikaları ve işçi sendikalarından birer temsilciden oluşan kriz masalarının oluşturulması,
Print Friendly, PDF & Email

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir